Blog

Otizmin tedavisi var mıdır? Varsa nasıl bir tedavi uygulanır?

Çocuğu otizmin belirtilerinden kurtarmak için temel yaklaşım eğitim ve tıbbi yaklaşımdır. tıbbi alanda yapılan müdehaleler komorbiditeleri ortadan kaldırmak için uygulanan medikal tedavilerdir. örneğin epilepsi, dikkat dağınıklığı, takıntılar, hiperaktivite gibi durumlar için ilaç dedavisine gidilebilir. Bu bağlamda çocukların çocuk psikiyatrisi kontrolünde olması çok önemlidir. Belirtilen komorbidite durumların ortadan kalması ya da hafiflemesi eğitsel hedeflerin hızını artırır ve otizm semptomlarından uzaklaşmaya olanak sağlar. Otizmin tedavisinde özel eğitim, duyu bütünleme, floortime, konuşma terapisi, drama, meşguliyet terapisi gibi terapi yaklaşımlarının kullanıması önerilir.