Hizmetler

Drama Çalışmaları

Drama Çalışmaları

Çocukİstanbul Aile Danışmanlık Merkezi, farklı gelişim gösteren çocukların aldığı yoğun ve yaygın terapileri sanat çalışmaları ile desteklemek amacıyla, ilki drama olmak üzere, heykel, seramik ve müzik gibi farkı alanlarda destekleyici eğitim programları hazırlamaktadır.

Drama Çalışmaları, çocukların aldığı terapileri desteklemek amacı ile diğer tarapistlerle eşgüdümlü olarak uygulanmaktadır. Otistik sprektrum içinde yer alan çocuklarla Drama Çalışmaları, alanında deneyimli, profesyonel tiyatro sanatçısı Ceren Demirel tarafından yönetilmektedir.

Çocukİstanbul Aile Danışmanlık Merkezi, farklı gelişim gösteren çocukların aldığı yoğun ve yaygın terapileri sanat çalışmaları ile desteklemek amacıyla, ilki drama olmak üzere, heykel, seramik ve müzik gibi farkı alanlarda destekleyici eğitim programları hazırlamaktadır.

Farklı Gelişen Çocuklarda Drama Çalışmaları Ne İşe Yarar?

Otistik spektrum bozukluğu içindeki çocuklar sosyal-duygusal, dil-bilişsel, duyusal ve motor beceriler gibi farklı gelişim alanlarının birinde ya da birkaçında zorluk yaşar. Yaşadıkları bu zorluklar çocukların akranlarıyla bütün içinde yer almalarına engel olabilir. Okuma yazma öğretimi, telaffuz problemleri gibi sorunların giderilmesinde ayrıntılı biçimde kurgulanmış öğrenme modelleri bulunsa da, iletişim arzusu kazandırma, hayal etme, soyut düşünebilme, dilin içindeki imaları-mecazları anlama gibi hedeflere ulaşmada yaygın olarak kullanılan terapi yöntemleri yetersiz kalabilmektedir. İçeriği iyi oluşturulmuş sanat çalışmaları, bu alanlardaki eksiklerin giderilmesinde ciddi destek sağlayabilir. Bu bağlamda, heykel, dans ve drama gibi farklı sanat disiplinlerinden yararlanılabilir.

Drama ve Otizm

Drama sözcüğü Antik Yunan dilinde ‘yapmak’, ‘etmek’, ‘eylemek’ anlamına gelen dran kökünden türemiştir. Günümüzdeyse, evrensel anlamıyla yaşanmış ve yaşanabilecek olayları tiyatro tekniklerinden yararlanarak canlandırmaya denir. Canlandırma sırasında ‘gibi yapmak’ / taklit etmek yöntemleri kullanılır. Birey taklit etme sırasında, gözlem ve deneyimi ile elde ettiği duyusal bilgiyi yorumlayıp, seçip düzenler, aktarır ve böylelikle zihinsel bir eylemin bedensel bir sunumunu yapmış olur.

Zihinsel sürecin ihtiyacı olan duyguları harekete geçiren her türlü an, dramanın malzemesi ve deneme aracıdır. Başka bir deyişle, kugulanmış bir doğallıkla yaşamda karşılaşabileceğimiz senaryoların olasılıklarının, estetik kaygı gözetmeksizin prova edildiği, zihinsel, duyusal ve bedensel bir analiz ortamı sağlar.

Drama Çalışmalarının Desteklediği Alanlar: 

*Çocukların hayalgüçlerini geliştirmek,

*Soyut düşünme becerilerilerini geliştirerek, dolaylı ifadeleri, mecazları anlayıp kullanmalarını sağlamak,

*Doğru bağlamlarda şaka ve espri yapma yönlerini geliştirmek,

*Çocukların akranlarıyla birlikte olmaktan keyif alma ihtiyacını oluşturmak,

lÇocukların duyarlığını arttırmak ve onları yaratıcı bireylere dönüştürmek,

*Başkaları ile empati kurabilmelerini sağlayıp, sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek,

*Öğrenmiş oldukları bilgi ve becerileri günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamak.

Zihinsel sürecin ihtiyacı olan duyguları harekete geçiren her türlü an, dramanın malzemesi ve deneme aracıdır. Başka bir deyişle, kugulanmış bir doğallıkla yaşamda karşılaşabileceğimiz senaryoların olasılıklarının, estetik kaygı gözetmeksizin prova edildiğizihinselduyusal ve bedensel bir analiz ortamı sağlar.

Keyifli Öğrenme

Çocuklar ilgi duydukları ve keyif aldıkları zaman daha çabuk öğrenirler. Drama çalışmaları, çocukların ilgilerini uyandırarak eğlenirken öğrenmelerini sağlar. Bu durum çocukların iletişim arzusu oluşturmalarına ve sosyalleşme için ihtiyaç duyar hale gelmelerine destek olabilir. Bu olumlu etkileşimler öğrendikleri bilgi ve becerilerin kolay genellenmesine destek olur.

Comments (2)

 1. Asperger sendromuna sahip oğlum var 8 yaşında dramayı düşünüyorum ve araştırmaya başladım merak ettiğim ise şu sizin gruplarınız homojenmidir yaş grubu ve otizmden etkilenme açısından.

  • Nimet Hanım Merhaba,
   Drama gruplarımızda 5-14 yaş arası Otistik Spektrum şemsiyesi altında yer alan çocuklarla çalışılmaktadır. Gruplar oluşturulurken takvim yaşı ve gelişim yaşı temel kriterlerimizdir. Örneğin 5 yaşındaki bir çocukla 9 yaşındaki bir çocuk gelişim yaşı benzer diye aynı grup içinde yer almaz. Ya da sadece takvim yaşları tutuyor diye farklı performanstaki 6 yaş çocukları bir grup içine konulmaz.Yapılan çalışmaların hedefe ulaşması için gruplarımızı yaş ve gelişimsel performans açısından homojen oluşturuyoruz.
   Daha ayrıntılı bilgi için ofisimizi arayabilirsiniz.
   Saygılarımızla,
   Çocukİstanbul Aile Danışmanlık

Comments are closed.