Elçin Santırcıoğlu

Uzman Dil ve Konuşma Bozuklukları Terapisti
Elçin Santırcıoğlu

2006 yılında Anadolu Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olan Elçin Santırcıoğlu, 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Terapistliği Yüksek Lisans Programı’nı tamamlayıp “Uzman Dil ve Konuşma Terapisti” ünvanı almıştır. Yüksek Lisans dış stajını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Tıp Fakültesi, nöroloji servisi, KBB servisi, plastik cerrahi servisi (dudak ve damak yarıklıkları), fizik tedavi ve rehabilitasyon servisi, Florance Nightingale Hastanesi nöroloji servisi yutma bozuklukları, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi KBB, Amerika Birleşik Devletleri West Virginia Üniversitesi; kekemelik, takipemi, otizm, zihin engeli, down sendromu ve rett sendromu, sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar, apraksi, dizartri, dudak ve damak yarıklıkları, afazi, ses ve yutma bozukluklarında dil ve konuşma terapisi üzerine gözlemler, ABD Ruby Hospital; yutma bozuklukları,ses bozuklukları ve dudak ve damak yarıklıklarında dil ve konuşma terapisi üzerine gözlem, ABD Health South Hospital afazili hastalarla ilgili gözlem, ABD Therapy Center; kekemelik, otizm,sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar, Down sendromu ve dizartride dil ve konuşma terapisi üzerine gözlem, ABD North Elementary School; kekemelik, sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar, Down sendromu, otizmde dil ve konuşma terapisi üzerine  gözlem, ABD Skyview Elementary School; kekemelik, sesletim bozuklukları, sesbilgisel bozukluklar, Down sendromu ,otizmde dil ve konuşma terapisi üzerine gözlem, iç stajını Anadolu  Üniversitesi DİLKOM Eğitim Merkezi’nde 400 saat süpervizyon alarak tamamlamıştır.

Lisans ve Yüksek lisans  eğitimi boyunca İzmir AOSB Eğitim Uygulama Okulu, Safiye Nadir Eğitim Uygulama Okulu Ender Özel Eğitim Merkezi, İlkadım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gibi kurumlarda 7 yıl süreyle otistik ve zihin engelli çocuklarla çalışmalar yürütmüştür.

Lisans süresince katıldığı seminerler:  Üsküdar Türkan Sabancı Görme Engelliler İ.Ö.O- Otistik Çocukların Eğitimi semineri, Sarıyer Behçet Kemal Çağlar Lisesi- Zihinsel Engelli ve Otistik Çocukların Eğitimi, Zihinsel Engellilere destek derneği ve Anadolu Üniveristesi Engelliler Araştırma Enstitüsü – Gelişimsel Geriliği olan Çocuklar için Küçük Adımlar, Erken Eğitim Programı Eğitimi. Yüksek Lisans Eğitimi süresince Katıldığı seminer ve kongreler; Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi (Melda Kündük-Luisiana State University)- Eskişehir, 5. Uluslarası Kognitif Nörobilim Kongresi-Marmaris, CADL-2 Afazi Değerlendirme Testi ve Pace Afazi Terapisi ( Audrey Holland- University of Arizona, Albyn Davis- University of Massachusetts)- Eskişehir, Ses Bozuklukları ve Terapisi Çalıştayı (Melda Kündük-Luisiana State University)-Eskişehir,PECS (Picture Exchange Program) Semineri-( Prof. Dr. Gönül Kırcaali İftar-Anadolu Üniversitesi)-Eskişehir, 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi- Yeditepe Üniversitesi- İstanbul, Engelli Çocuklarda İletişim ve Dil Geliştirme Stratejileri (Doç. Dr. Pınar Ege- Ankara Üniversitesi)- İstanbul,  Ankara Artikülasyon Testi Kullanım Bilgileri (Doç. Dr. Pınar Ege-Ankara Üniversitesi)-Eskişehir, Ses Değerlendirmesinde Yüksek Hızda Görüntüleme Tekniklerinin rolü (Yard. Doç. Dr. İsmail Koçak-Yeditepe Üniversitesi Hastanesi)- Eskişehir.

Elçin Santırcıoğlu, 2009 yılından beri sesletim bozukluğu , sesbilgisel bozukluk, akıcılık  bozuklukları: kekemelik-takipemi, gecikmiş konuşma, gecikmiş dil, zihin engeli, Down sendromu, Rett sendromu otizm, dudak-damak yarıklıkları, işitme engeli, afazi, motor konuşma bozuklukları: dizartri-apraksi gibi bozukluklarda dil ve konuşma terapisi, ses bozukluklarında ses terapisi gerçekleştirmektedir. Bu terapiler  kapsamında yürütülen çalışmalar;  değerlendirme ve tanılama, bireysel terapi ve aile danışmanlığı şeklindedir.