Gökçe Özdağ

Ergoterapist / Duyu Bütünleme Terapisi
Gökçe Özdağ

Üsküdar Üniversitesi Ergoterapi bölümünden mezun olmuştur. Şubat 2017–Mart 2017 tarihleri arasında Gelişim Bahçesi Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, Kasım 2016-Aralık 2016 tarihleri arasında Duyusal Akademi, Ekim 2016- Kasım 2016 tarihleri arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Beylerbeyi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi, Temmuz 2016-Ağustos 2016 tarihleri arasında Samsun Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesi, Haziran 2015-Temmuz 2015 tarihleri arasında Doğa Dragos Hatice Satoğlu Huzurevi’nde stajlarını başarı ile tamamlamıştır. Mart 2017 tarihinden itibaren Çocuk İstanbul Aile Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.
Aldığı kurs ve seminerlerden bazıları:

 • EASI (The Evaluation in Ayres Sensory Integration / Ayres Duyu Bütünleme Değerlendirme Testi) testini geliştirme kapsamında geliştirilen testin Türkiye veri toplama ve adaptasyonu ekibinin içinde yer almaktadır.
 • CLASI Ayres Sensory Integration Cerficate Program Module 5-6, Susanne Smith Roley, 9-12 Ağustos, İstanbul.
 • 1. Uluslararası Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumu’nun düzenlenmesine katkıda bulunmuştur, 4 Mart 2018, İstanbul.
 • CLASI Ayres Sensory ıntegration Cerficate Program Module 4, Zoe Mailloux, 28 Şubat, 1-3 Mart 2018, İstanbul.
 •  CLASI Ayres Sensory Integration Certificate Program Module 2-3, Shay McAtee, Kasım 4-7 2017, İstanbul.
 • CLASI Ayres Sensory İntegration Certificate Program Module 1 , Susanne Smith Roley, Ağustos 8-11 2017, Antalya.
 • ICDL Introduction to DIR Floortime ( DIR 101) , Çiğdem Ergül, 20 Haziran 2017, İstanbul.
 • Duyu Bütünlüğü 2, Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, 22-23 Nisan 2017, Ankara
 • Duyu Bütünlüğü 1, Prof. Dr. Hülya Kayıhan, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, 25-26 Mart 2017, Ankara
 • Otizm ve Duyusal Temelli Zorluklar 8 Mayıs 2016 Aymen Balıkçı,
 • Ergoterapi Yaşamın İçindeki Uğraş Paneli, Üsküdar Üniversitesi İstanbul, 15 Mayıs 2015
 • Ergoterapi İçinde Hayatın Ritimlerini Öğrenmek, Üsküdar Üniversitesi İstanbul, 07.11.2014
 • Ergoterapi Derneği Gençlik Komisyonu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 25.09.2014
 • Birinci Ulusal Ergoterapi ve Rehabilitasyon Öğrenci Kongresi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, 02/03.05.2014
 • Engellilerde Erişebilirlik ve Ulaşabilirlik Sempozyumu, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul, 02.12.2014

Çalışma alanları:

* Duyu Bütünleme Bozuklukları (Sensory processing disorder),
* Gelişimsel koordinasyon bozuklukları,
* Otistik spektrum bozuklukları,
* Öğrenme güçlüğü / Disleksi,
* Yaygın gelişimsel bozukluklar,
* Motor gelişim gecikme ve gerilikleri,
* Dikkat eksikliği / Hiperaktivite,
*Farklı gelişen / Özel gereksinimli çocuklarda oyun ve iletişim becerilerini kullanarak duyu-algı-motor bütünlüğü desteklemek, sinir sisteminin yapılandırılmasını sağlamak, fonksiyonel-emosyonel kapasiteyi maksimize etmek
* Günlük yaşam becerileri eğitimi.
* Öz bakım becerileri eğitimi
* İnce motor beceri geliştirme eğitimi