Meltem Şen

Uzman Dil ve Konuşma Terapisti
Meltem Şen

2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden birincilik ile mezun olmuştur. Aynı zamanda Okul Öncesi Öğretimi ile çift ana dal programını tamamlamıştır. 2002-2008 yılları arasında çeşitli danışmanlık merkezlerinde özel öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği tanılı çocuk ve ergenler ile çalışmıştır. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dil ve Konuşma Terapistliği yüksek lisans programına başlamış ve 2012 yılında bu programdan mezun olmuştur. Yüksek lisans eğitimi esnasında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Florence Nightingale Hastanesi’nde gözlem ve staj çalışmaları yapmıştır.  2011 yılından itibaren çeşitli özel eğitim-rehabilitasyon merkezlerinde ve aile danışmanlık merkezlerinde dil ve konuşma terapisti olarak görev almıştır. Mayıs 2019 tarihinden itibaren çalışmalarına Çocuk İstanbul Aile Danışmanlık Merkezi’nde devam etmektedir.

Katıldığı Bazı Eğitimler

DIRFloortime 101 Başlangıç Düzeyi Eğitimi (2019)

Çocukluk Çağı Konuşma Apraksisi Ölçme, Değerlendirme ve Terapisi (Prof. Dr.Rebecca McCauley, Ohio State University, 2013)

Avrupada Kullanılan Kekemeliği Önleyici Modern Terapi Metodlarının İncelenmesi, Thomas More University- Belçika (27 Mayıs – 08 Haziran 2013)

Lidcombe Erken Dönem Kekemelik Kursu (Ahmet Konrot, Anadolu Üniversitesi, 2013)

Kekemelikte Değerlendirme ve Terapi, Prof. Dr. Kenneth Louis, West Virginia University (2012)

Yutma Bozuklukları Değerlendirme ve Terapisi Eğitim Semineri, Ph.D. Melda Kündük, Louisiana University (2012)