Pınar Akgöl

Uzman Fizyoterapist / Duyu Bütünleme Terapisi
Pınar Akgöl

2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümünden mezun oldu. 2003-2009 yılları arasında Kadıköy Belediyesi Sağlık Polikliniği’nde ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon alanlarında çalıştı. 2009-2012 yıllarında Care Oyun Akademisi’nde , 2012 – 2015 yıllarında ise Günışığı Çocuk Merkezi bünyesinde Duyu Bütünleme Terapisi – Nörogelişimsel Terapi çalışmalarını sürdürdü. Nisan 2015 tarihi itibariyle kurucularından olduğu Çocukİstanbul Aile Danışmanlık Merkezi’nde çalışmalarına devam etmektedir.

Ayres Sensory Integration Therapy (Ayres Duyu Bütünleme Terapisi) eğitim modüllerini Sensory Integration Network UK&Ireland ( USC/WPS ortaklığı ile)   bünyesinde İngiltere ‘de tamamlamıştır. Uluslararası geçerli , standardize Ayres Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) sertifikalı ve uygulayıcısıdır.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ergoterapi (Occupational Therapy) bölümünde yüksek lisans eğitimini, “Duyusal İşlemleme Ölçeği Okul Öncesi Ev Formunun (SPM-p Home Form) Türkçe Uyarlamasının Geçerlik ve Güvenirliği” başlıklı teziyle 2017’de tamamlamıştır.

Jean Ayres tarafından geliştirilmiş olan duyusal işlemlemeyi  değerlendirmeyi hedefleyen  Duyu Bütünleme Praksi Testlerinin (SIPT) genişletilme, geliştirme, güncellenmesi kapsamında oluşturulan EASI (Evolution in Ayres Sensory Integration / Ayres Duyu Bütünleme Değerlendirme Testi)  Testinin Türkiye koordinatörüdür. Testin Türkçeye adapte edilmesi, test uygulayıcılarının eğitimi,  Türkiye’nin tüm bölgelerinden  veri toplanması ile  uluslararası normlara ve standardizasyona katkı sağlanmasını hedefleyen çalışmanın yürütücülüğünü sürdürmektedir.

Okan Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde “iş-uğraşı terapisi” derslerini yürütmektedir.

Verdiği Seminerler

 •   “Duyu Bütünleme Terapi Modeli”, Türkiye Fizyoterapistler Derneği Öğrenci Komisyonu, 29 Mart 2019, Istanbul.
 • “Duyusal farklılıklar neden önemli?”, Lali Dil ve Konuşma Merkezi, 6 Mart 2019, Istanbul.
 • “Okul Öncesi Dönemde Duyu Bütünleme’nin Önemi”, Ponpon Anaokulu, 15 Nisan 2018, Istanbul.
 • “Duyu Bütünleme Bilinçlendirme Semineri-II”, Manisa, 17 Aralık 2018.
 • ” Duyusal Islemleme Bozuklukları; Farklı Gelişen Çocukları Nasıl Ayırt Ederiz?”, Okan Üniversitesi Teoriden Pratiğe Fizyoterapi Günleri, Istanbul, 22 Kasım 2018.
 • “Duyu Bütünleme Bilinçlendirme Semineri-I”, Bursa, 19 Kasım 2018.

Katıldığı Bilimsel Etkinlikler

 • Uluslarası Duyu Bütünleme Kongresi, Cape Town/Güney Afrika, 26-27 Mayıs 2018.
 • Uluslararasi Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumu, Açılış Konuşması ve  Düzenleme Ekibi  Istanbul, 4 Mart 2018.
 • “Creating Practice-Based Evidence – How Each of Us Can Contribute”, (Workshop), Erna Imparatore Blanche, PhD, MEd, OTR/L, FAOTA, 01 Haziran 2017, Viyana.
 • “BAYLEY III – Bebek ve Küçük Çocuklar İçin Gelişim Ölçeği”, Dr. Betty Hutchon Dsc MBAOT, 14-15 Nisan 2017, İstanbul.
 • “DIR 201 Başlangıç Düzeyi Floortime, Temel Fonksiyonel Duygusal Gelişim Kapasitelerini Desteklemek”, Çiğdem Ergül MS., Nisan 2017, İstanbul.
 • “Advanced Treatment Practicum”, Patricia oetter, MA, OTR/L, FAOTA. 15-19 Aralık 2015, 40 saat, Istanbul.
 • 4. Avrupa Duyu Bütünleme Kongresi, Birmingham, İngiltere. Poster Sunumu, “Otizmli Çocuklar ve Annelerinin Duyusal Profil Karşılaştırılması”.
 • “Assessment and Evaluation of Sensory Integration – Under 5 and Over”, Prof. Dr. Diane Parham, 10 Eylül 2015, Birmingham, UK.
 • Duyu bütünleme ve Otizm “ , Zoe Mailloux OTD, OTR/L , FAOTA. 22-24 Eylül 2014, İstanbul.
 • SİATT ( Bebeklik ve Erken Çocukluk Dönemi Sosyal İletişim Gelişim Tarama Testi) Uygulama Sertifikasyon Eğitimi “ , Uzm. Psk. Dan. Nilcan Kuleli Sertgil , 6 /Temmuz/2014 , İstanbul.
 • Sensory Integration Module 2/3 SIPT Block -2 : “From Assesment to Practice”, Susanne Smith Roley Ms,OTR/L,FAOTA . 7-12 Nisan 2014 , Sensory Integration Network UK&Ireland, Birmingham-UK.
 • NDT/Bobath” Pregait and Gait Course” , Jhon Day Mohr PT,NDTACI, C/NDT ,International Senior NDT/Bobath Instructor. 27-30 Mart 2014 / 28 saat , İstanbul.
 • “Blending Intervention Approaches in Children with Developmental Disabilities” Workshop, Mary Hallway,OTR,NDTA Certified OT Instructor. 10-11 Mart 2014 , İstanbul.
 • NDT/Bobath Introductory Course , Jhon Day Mohr PT,NDTACI, C/NDT ,International Senior NDT/Bobath Instructor. 15-18 Şubat 2014, İstanbul.
 • Sensory Integration Module 2/3 SIPT Block -1: “From Assesment to Practice” , Rose Urvin, Kath Smith,Lindsay Hardy. 20-24 Şubat 2014, , Sensory Integration Network UK&Ireland, Birmingham-UK.
 • Sensory Integration Network Annual Conference & AGM , 21 Eylül 2013 , Birmingham, UK.
 • Play in Occupational Therapy ‘ What is it? What use is it? ‘ , 20 Eylül 2013, Birmingham, UK. Lecturer : Prof. Anita Bundy Bsc (OT) Wmich mSc ScD.
 • Sensory Integration Module 1 ‘ Foundations and Neuroscience’ , 10-14 Haziran 2013, Sensory Integration Network UK&Ireland,Birmingham, UK.
 • A Sensible Approach to Sensory Processing Disorder : Overview of All Subtypes , SPD University , Lucy J. Miller , Mayıs 2013.
 • Duyu Bütünleme Terapi Yöntemleri ‘ Pratik Uygulamaları’ , 24 saat , 17-19 Mayıs 2013, Uzm Fzt. Yeşim Ünveren, İstanbul.
 • ICDL Introduction to DIR Floortime , Çiğdem Ergül,Ms. , 14 nisan 2013 , İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Duyu Bütünleme Terapisi Değerlendirme Kursu ‘ Klinik Görünümleri ve Analizi’ , 24 saat , 8-10 Mart 2013, , Uzm Fzt. Yeşim Ünveren, İstanbul.
 • Duyu Bütünleme Terapisi Teori Kursu ‘ Nörobiyolojik Temeller ve Klinik Kökleri’ , 24 saat, 11-13 Mart 2013, , Uzm Fzt. Yeşim Ünveren, İstanbul.
 • Anne-Bebek Etkileşiminde DIR Floortime Uygulamaları , Dr. Cecilia Breinbauer, 5 Aralık 2013, İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • ABA ‘ye Giriş, Uygulama ve Temel Prensipler, Nicky Nükte Altınkulaç, 14 Ekim 2012, İstanbul.
 • Understanding Sensory Processing Disorders (Duyusal İşlemleme Bozukluklarını anlamak, Dublin,Ireland, 2012).
 • Sensory Integration Techniques for Healthcare Providers , Carl Hillier, OD,FCOVD, 2012
 • Foot Assesment (Ayak değerlendirmesi) , Dr.Duarte,MS,İstanbul,2012
 • Duyu Bütünlüğü 2, Prof.Dr. Hülya Kayıhan ,Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, 01-02 Aralık 2011, İstanbul.
 • Duyu Bütünlüğü 1 ,Prof.Dr. Hülya Kayıhan ,Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü, 04-05 Haziran 2011, İstanbul.
 • Goal Directed Treatment, Kristina Löwing,PT,PhD ,9 Ekim 2011, İstanbul.
 • Cyriax Lumbal bölge Palpasyon ve mobilizasyon kursu, Fzt. Suat Dülger, İstanbul. 1; 29/30 Mayıs 2004     –   2; 19/20 Haziran 2004.
 • Cyriax Üst ekstremite palpasyon ve mobilizasyon kursu, Fzt. Suat Dülger ,İstanbul. 1; 28/29 Şubat 2004       –   2; 24/25 Nisan 2004.

 

 

 • Uluslarası Duyu Bütünleme Kongresi, Cape Town/Güney Afrika, 26-27 Mayıs 2018.
 • Uluslararasi Katılımlı Duyu Bütünleme Sempozyumu, Açılış Konuşması ve  Düzenleme Ekibi  Istanbul, 4 Mart 2018.

Çalışma alanları

*Otistik spektrum bozuklukları,

*Yaygın gelişimsel bozukluklar,

* Duyu Bütünleme Bozuklukları ( Sensory processing disorder ),

* Gelişimsel koordinasyon bozuklukları,

*Motor gelişim gecikme ve gerilikleri,

* Prematüre doğum sonrası konsültasyon / destek ,

*Dikkat eksikliği / Hiperaktivite,

* Öğrenme güçlüğü / Disleksi,

*Farklı gelişen / Özel gereksinimli çocuklarda oyun ve iletişim becerilerini kullanarak duyu-algı-motor bütünlüğü desteklemek, sinir sisteminin yapılandırılmasını sağlamak , fonksiyonel-emosyonel kapasiteyi maksimize etmek.

 

*Üyesi olduğu kuruluşlar,

*Türkiye Fizyoterapistler Derneği

*Çocuk Fizyoterapistleri Derneği

*Sensory Integration Network UK &Ireland.