Blog

Otizm Gözlüğü

Otizm Gözlüğü

Teknnoloji, yaşamlarımızın her alanına girmiş durumda. İnsanların robota dönüşüp dönüşmeyeceği tartışmaları sürerken ve birçokları teknolojinin insanları duygusuzlaştırdığını, ya da duyguları körelttiğinden yakınırken, teknoloji hiç beklenmedik biçimlerde insanların duygusal yaşamlarına da sızmaya başlayacakmış gibi görünüyor. Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, Otizm Gözlüğü Projesi adını verdikleri bir proje kapsamında, giyilebilir teknoloji alanında en çarpıcı ürün olan Google Gözlüğü’nü, otizm bağlamında yeniden işlevlendirmeye çalışıyor. Gözlük ve gözlüğe entegre duygu okuma yazılımının, otizm tanısı almış çocukların duygusal ve sosyal becerilerini geliştirebileceği, onlara günlük yaşamlarında yardımcı olabileceği düşünülüyor.

Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, otizmin tanısı ve tedavisi için, giyilebilir teknolojilerin en çarpıcısı olan Google Gözlüğü’nü, otizm bağlamında yeniden kurgulamaya çalışıyorlar. Çalışmanın amacı, Google Gözlüğü ile, otizm tanısı almış bireylere yardımcı olmak. Otizm Gözlüğü Projesi, bilgisayar ve yapay zeka sistemlerinin giyilebilir Google Gözlüğü’ne entegre edilmesiyle, otizm tanısı almış çocukların insan duygularını anlamalarını ve sosyal ipuçlarını daha rahat toplayabilmelerini hedefliyor.

Otizm tanısı almış çocukların en büyük zorluğu, bu çocukların insanların yüz ifadelerini ve bunların işaret ettiği duyguları okuyamamaları, gülümsemek ve kaş çatmak gibi en basit yüz ifadelerini bile anlamlandıramamalarıdır. Beden dili ve beden dilinin işaret ettiği duyguları okuyamayan otizmli bireyler, bunun sonucunda sosyal anlamda yetersiz kalıyor ve sosyal ilişkiler kuramıyor.

İnsanların robota dönüşüp dönüşmeyeceği tartışmaları sürerken ve birçokları teknolojinin insanları duygusuzlaştırdığını, ya da duyguları körelttiğinden yakınırken, teknoloji hiç beklenmedik biçimlerde insanların duygusal yaşamlarına da sızmaya başlayacakmış gibi görünüyor.

Stanford Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, davranışsal yaklaşımların çocuklara bu becerileri aktarmada yeterli olmadığı durumlarda, Otizm Gözlüğü’nün çocuklara dugu okuma konusunda yardımcı olacağını ve bunun sonucunda da çocukların sosyal iletişim becerilerinin desteklenip geliştirilebileceğini düşünüyor.

Google ve David and Lucile Packard Foundation tarafından finansmanı sağlanan projenin ilk aşamasında, 10 yaşın altındaki çocuklarla, temel yüz ifadelerinin anlaşılması hedeflendi. Google Glass teknolojisi, yüz ifadelerini okuyabilen bir sistem yardımıyla, yüz ifadelerine göre sosyal ve duygusal duyguları çocuk için gözlük aracılığıyla gösteriyor.

Otizm Gözlüğü Projesi şu anda ikinci aşamasında. Kırk kişilik ilk denek grubundan elde edilen başarılı sonuçların ardından, bu teknolojinin ve uygulamanın evde tedavilerde yararlı olup olmayacağı sınanacak. Stanford Üniversitesi, 100 kişilik bir grup üzerinden yürütülecek çalışmaya gönüllü denekler arıyor.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir