Blog

Çocuklarla Drama Çalışmaları

Çocuklarla Drama Çalışmaları

Otistik Spektrum Bozukluğu içinde yer alan çocukların yaşadığı sosyal ve iletişim alanlarındaki sorunları aşmalarında, sürekli içinde bulundukları Özel Eğitim, Konuşma Terapisi ve benzeri eğitim süreçlerinin dışında, tamamlayıcı ve destekleyici olabilecek Drama Çalışmaları’na katılmaları yarar sağlayacaktır.
Kendisine verilen yönergeleri dinlemeyen, çevresindeki insanlarla göz teması kurmayan ve çevrede bağırarak koşan çocukların, sınıf içinde düzenlenen eğitim ortamlarına katılmaları güçtür. Bu durum, çocukların eğitim alanındaki performanslarını ve potansiyellerini olumsuz etkiler.

Drama Çalışmaları, Otizm tanısı almış çocuklar için basit ama etkili çözümler sunabilir. Örneğin göz teması kuramayan bir çocuk, Drama Çalışmaları çerçevesinde başka birini taklit ettiğinde ya da bir role girdiğinde kolaylıkla göz teması kurabilmektedir. Rol yapma gibi drama teknikleri aracılığıyla, çocukların Otizmden kaynaklanan iletişim sorunları çözülmekte ve sosyal becerileri geliştirilebilmektedir.

Genelde grup ortamında yürütülen Drama Çalışmaları’nda, uygun çocukların bir araya getirilip grupların belli bir denklikte oluşturulması için de ayrıca özen gösterilmelidir.

Çocuğunuza Drama Çalışmalarının bu türden yararlarını sunmak istiyorsanız, bu drama ortamının yapılandırılmış olduğundan ve aktivitelerin belli bir müfredat dahilinde ilerlediğinden emin olmalısınız. Drama Çalışmaları sürecinde herbir aktivite için belli öğrenme çıktısı hedef olarak belirlenmelidir. Bunun dışında Drama Çalışmaları, yukarıda değinildiği gibi Özel Eğitim ya da Konuşma Terapisinin yerine konabilecek alternatif bir program değil, bu eğitimleri destekleyen ve tamamlayan bir aktiviteler bütünü olarak değerlendirilmelidir. Genelde grup ortamında yürütülen Drama Çalışmaları’nda, uygun çocukların bir araya getirilip grupların belli bir denklikte oluşturulması için de ayrıca özen gösterilmelidir.

Çocuğunuza Drama Çalışmalarının bu türden yararlarını sunmak istiyorsanız, bu drama ortamının yapılandırılmış olduğundan ve aktivitelerin belli bir müfredat dahilinde ilerlediğinden emin olmalısınız.

Çocukİstanbul Aile Danışmanlık Merkezi’nin düzenlediği grup ve bireysel Drama Çalışmaları hakkında bilgi almak için ofisimizi arayabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir